KÜNYE
 

Yayın Kurulu:
Şaban Gülbahar (Başkan), Ömer Aksu, Yalçın Koçak, Faruk Sezgin
  

--------------------------------------------------------------
Doğu Batı Araştırmalar Enstitüsü Adına İmtiyaz Sahibi Ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Ömer Özkaya
--------------------------------------------------------------

Editörler
Ece Güçer, Murat Yiğit, Şamil Can

--------------------------------------------------------------

Abone Servisi Direktörü:
Süheyla Şengezer

--------------------------------------------------------------

Stajerler:
 

--------------------------------------------------------------

Yönetim Adresi:
Doğu Batı Araştırmalar Enstitüsü 
Fatih Mah. Kızılay Sok. No. 19/A  
Küçükçekmece- İstanbul

 

--------------------------------------------------------------

Haber Merkezi:
lmdturk@gmail.com

--------------------------------------------------------------

Baskı:
İstanbul Matbaa Ltd.Şti.
Gümüşsuyu Cad. Işık San.Sitesi B-Blok No. 21 Topkapı-İst.

 

--------------------------------------------------------------

Yayın Türü
Yaygın, Süreli, Yıl 8

--------------------------------------------------------------

Dağıtım:
Dünya Süper Dağıtım A.Ş.